Κόσμος 80 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 260
Συνολικός αριθμός χωριών: 11.182 (43.01 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 11.103
Χωριά βαρβάρων: 79
Χωριά με bonus: 1.199
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 225 ημέρες
Χρήστες on-line: 9
Αριθμός μηνυμάτων: 49.447 (190.18 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 12.226 (47.02 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.180 (4.54 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 672 (2.58 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 39
Αριθμός παικτών σε φυλές: 220
Συνολικοί πόντοι: 113.674.303 (437.209 ανά παίκτη, 10.166 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.949.826.586
 • 1.792.644.267
 • 1.960.903.603
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 21,613 εκατ.
 • 9,706 εκατ.
 • 31,527 εκατ.
 • 15,246 εκατ.
 • 3,452 εκατ.
 • 14,384 εκατ.
 • 369.449
 • 4,724 εκατ.
 • 1,665 εκατ.
 • 182.922
 • 867
 • 5.451
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 83127
 • 37332
 • 121257
 • 58638
 • 13278
 • 55322
 • 1421
 • 18170
 • 6403
 • 704
 • 3
 • 21
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1933
 • 868
 • 2819
 • 1363
 • 309
 • 1286
 • 33
 • 422
 • 149
 • 16
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: VUNDEADV
Η νεότερη φυλή: Α.Η.Μ.

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 07:28