Κόσμος 80 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1431
Συνολικός αριθμός χωριών: 7.458 (5.21 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.067
Χωριά βαρβάρων: 4.391
Χωριά με bonus: 809
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 45 ημέρες
Χρήστες on-line: 40
Αριθμός μηνυμάτων: 38.318 (26.78 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.286 (4.39 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 19.870 (13.89 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 202 (0.14 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 99
Αριθμός παικτών σε φυλές: 827
Συνολικοί πόντοι: 13.198.584 (9.223 ανά παίκτη, 1.770 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 128.133.390
 • 161.228.982
 • 131.375.275
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 4,056 εκατ.
 • 2,437 εκατ.
 • 2,870 εκατ.
 • 1,582 εκατ.
 • 524.215
 • 1,267 εκατ.
 • 24.973
 • 578.428
 • 154.957
 • 30.486
 • 1.487
 • 1.021
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 2835
 • 1703
 • 2006
 • 1106
 • 366
 • 886
 • 17
 • 404
 • 108
 • 21
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 544
 • 327
 • 385
 • 212
 • 70
 • 170
 • 3
 • 78
 • 21
 • 4
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Επισκέπτης817139
Η νεότερη φυλή: LoL

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 06:40